Thông báo bố trí phòng học, phòng thi ngày 4, 5/11/2017

THÔNG BÁO BỐ TRÍ PHÒNG HỌC

 

NGÀY 04/11/2017

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM

PHÒNG HỌC

LỚP

GHI CHÚ

Hội trường (T1)

Quản lý Giáo dục  

Học

Phòng số 3

Luật 2015

Học

Phòng số 4

Luật K6

Thi HP

Phòng số 5

Luật VB2

Thi HP

Phòng Tin học

Quản lý đất K49

Học

Phòng Anh văn

KT Xây dựng 58E

Học

 

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM GDTX TP. ĐÔNG HÀ

PHÒNG HỌC

LỚP

GHI CHÚ

Phòng thiết bị

Quản trị KD QT21

Học

Phòng số 2

Luật K22

Học

 

NGÀY 05/11/2017

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM

PHÒNG HỌC

LỚP

GHI CHÚ

Hội trường (T1)

Quản lý Giáo dục

Học

Phòng số 3

Luật 2015

Học

Phòng số 4

Luật LH20.1QTH

Thi TN

Phòng số 5

Luật LH20.1QTH

Thi TN

Phòng Tin học

Quản lý đất K49

Học

Phòng Anh văn

KT Xây dựng 58E

Học

 

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM GDTX TP. ĐÔNG HÀ

PHÒNG HỌC

LỚP

GHI CHÚ

Phòng thiết bị

Quản trị KD QT21

Học

Phòng số 2

Luật K22

Học

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 2
Tháng 12 : 172
Năm 2018 : 4.172