Thông báo phòng học ngày 28,29/10/2017

THÔNG BÁO BỐ TRÍ PHÒNG HỌC

NGÀY 28/10/2017

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM

PHÒNG HỌC

LỚP

GHI CHÚ

Hội trường (T1)

Anh văn B1

Ôn tập (Sáng)

Phòng số 3

QLGD (Mầm non)

Học

Phòng số 4

Quản lý văn hóa 2017

Học

Phòng số 5

QLGD (THCS)

Học

Phòng Tin học

Công tác xã hội 2017

Học Vi tính

Phòng Anh văn

Luật VB2

Học

 

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM GDTX TP. ĐÔNG HÀ

PHÒNG HỌC

LỚP

GHI CHÚ

Phòng thiết bị

QT21

Học

Phòng số 2

Quản lý đất K49

Học

Phòng số 3

Quản trị KD K21

Viện mở

Phòng số 4

học

 

NGÀY 29/10/2017

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM

PHÒNG HỌC

LỚP

GHI CHÚ

Hội trường (T1)

Quản trị KD K21

Viện mở

Phòng số 3

Quản lý đất K49

Học

Phòng số 4

Quản lý văn hóa 2017

Học

Phòng số 5

KT21

Học

Phòng Tin học

Công tác xã hội 2017

Học Vi tính

Phòng Anh văn

Luật VB2

Học

 

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM GDTX TP. ĐÔNG HÀ

PHÒNG HỌC

LỚP

GHI CHÚ

Phòng thiết bị

QT21

Học

Phòng số 2

Học

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 2
Tháng 12 : 172
Năm 2018 : 4.172